Vår politik

Färgelanda

På rätt väg mot framtiden

 

Vårt mål för Färgelanda

Vi vill ha en ekonomi i balans och ta tillvara på Färgelandas strategiska läge där vi har nära till kust , innanhav, vild natur och storstad.

 

Förbättrad infrastruktur

Vi skall arbeta för att vi skall få en väl fungerande infrastruktur så som kollektivtrafik, vägar, datakommunikation mm.

 

Fler företag som växer och anställer.

Vi vill uppmuntra och underlätta att starta och driva företag i kommunen med snabb ärendehantering och bra bemötande.

 

Ökat byggande och fler bostäder

Vi vill erbjuda attraktiva boenden i attraktiva områden i kommunen vilket skapar förutsättningar till nyinflyttning som tryggar kommunens framtid.

 

Skola och utbildning

Vi vill skapa förutsättningar till goda uppväxtvillkor, detta gör vi genom att satsa på skola och barnomsorg så att varje barn får möjlighet att utvecklas utefter sin förmåga och får det stöd som krävs.

 

Trygghet och välbefinnande inom äldreomsorgen

Attraktiva boenden för äldre som erbjuder trygghet och social samvaro.

 

Vi är beredda att tillföra de medel som krävs för att skapa framtidens barnomsorg och skola i vår kommun.Med fokus på våra frågor ovan kan vi inte sitta i baksätet, utan vi måste sitta i framsätet om vi vill vara med och utveckla Färgelanda till en attraktiv kommun.

Därför tog vi beslutet att under kommande mandatperiod gå tillsammans i en Allians med C och L för att få en förändring som är bra för Färgelanda och Färgelanda kommuns invånare.