Om oss

Färgelanda

Om oss

Vi tror på ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. På ett Sverige som ser alla och glömmer ingen. Som håller ihop och låter alla komma till sin rätt. Vårt land är inget mindre – och heller ingenting mer – än summan av alla enskilda människors strävan. Kraften att göra något bra med sitt liv finns hos oss alla. Strävan, flit och företagande är det som bygger Sverige starkt.


I dag är Sverige på väg åt fel håll. En av sju personer i arbetsför ålder befinner sig i utanförskap. För unga utan gymnasieutbildning och utrikes födda blir vägen till det första jobbet allt längre vilket gör att utanförskapet för dessa grupper blir djupare. Det handlar om ett nytt utanförskap som växer fram. Det begränsar människor, och det begränsar Sverige.


Att bekämpa utanförskapet är Moderaternas viktigaste uppgift. Reformer för jobb och egen försörjning och att alla har ett tydligt ansvar för att göra sig anställningsbara är grunden för vår politik.


Vi är ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen och som sätter människan före sakfrågorna.


Sverige står i dag inför stora utmaningar på flera områden. Därför har Moderaterna också inlett en omfattande politikutveckling. Med våra nya politik har vi tagit de första stegen för att skapa bättre förutsättningar för att fler ska få sitt första jobb, en migrations- och integrationspolitik som skapar ordning och reda i mottagandet och en stärkt integration tillsammans med förslag för ökad trygghet i samhället.


Regeringen saknar i dag vilja och förmåga att möta dagens utmaningar när de för en politik som leder till färre jobb, lägre tillväxt och ett växande utanförskap. Det har vi inte råd med.


Vi vill i stället se ett Sverige där det alltid lönar sig att arbeta, där alla människor kan växa och komma till sin rätt, där vi är trygga i förändring och har ordning och reda i välfärden. Det lägger grunden för ett Sverige som kan mer.